Анатомия и физиология на окото

Очният орган се състои от очна ябълка и прилежащи помощни структури разположени в очната орбита. Орбитата на окото е кухината разположена между черепните и лицевите кости. Има пирамидална форма с връх разположен навътре към мозъка и основа към лицето. В орбиталната кухина се разполага очната ябълка с придружяващите я нерви, мускули и кръвносни съдове изцяло обвити в орбиталната мастна тъкан.

Очната ябълка

Очната ябълка е куха, неправилна сфера с предно-заден диаметър от 24 мм и почти същия напречен диаметър и малко по-къс вертикален. Обвивката на очната ябълка се състои от три слоя. Отвън това са:

  • Склера с роговица (външен слой)
  • Увея (среден слой)
  • Ретина (вътрешен слой)

Склерата е изградена от еластична фиброзна тъкън, бяла на цвят, а най-отпред преминава в роговица, която е прозрачна и през нея навлиза светлината към очното дъно.

Увеята е обилно кръвоснабдена и отговаря за изхранването на ретината, а в предната си част се удебелява и образува цилиндричното тяло и в последствие ириса, който е пигментиран и се намира под роговицата. Той дава цвета на очите.

Ретината е сензорната мембрана на окото. Състои се от няколко специализирани слоя клетки, сред които и така наречените пръчици и конуси.