Загуба или понижаване на зрителна острота.

Две основни прирични го водят до това състояние:

  • Отклонение в зрителната острота, което се коригира с диоптрични очила
  • Нарушено зрение, което не се коригира с очила

Рефрактивни състояния на окото

Окото преставлява диоптрична система състояща се от изпъкнала роговица и двойно изпъкнала вътреочна леща, които пречупват и фокусират светлинните лъчи върху ретината. Пълната диоптрична мощ на окото е 60 диоптъра, от които 40 се падат на роговицата и 20 на лещата.

Еметропия (нормално зрение)

В нормалното око, светлинните лъчи от даден предмет разположен в далечината се фокусиратпрез оптичната леща без нуждата от акомудационно усилие. Това състояние се нарича еметропия  или нормално зрение.

Аметропия (нарушено зрение)

Когато окото не е способно да вижда ясно далечен предмет през лещата в релаксирано положение имаме състояние на нарушено зрение или аметропия.

Аметропията се дели на три основни рефрактивни грешки

  • Късогледство (миопия)
  • Далекогледство (хиперметропия)
  • Астигматизъм

Миопия

Миопия е медицинският термин за късогледство. Хора с миопия виждат предметите много ясно, когато са близко до окото, докато по-далечни предмети изглеждат замазано или неясно. Четене или работа от близо са ясни, но далечното виждане е замъглено. При късогледството, светлинните лъчи се фокусират пред ретината (вижте илюстрацията). В резултат от късогледството далечните предмети се виждат неясно или мъгливо. Близките предмети, обаче дават ясен образ.

За хора с нормално зрение паралелните светлинни лъчи влизат в окото и са изкривени от корнеата и лещите (процес наречен рефракция) фокурисат точно дърху ретината, давайки ясен и точен образ. При хора с миопия силата на фокусирането на корнеата (главната рефрактираща структура в окото) и лещата е прекалено голямо спрямо дължината на окото. Светлинните лъчи са изкривени прекалено много и се разминават пред ретината, вместо да се фокусират върху нея. Тази неточност се нарича рефрактивна грешка. С други думи, прекалено фокусирани и замъглени образи се изпращат към мозъка.